#90 Lovisa Ljung – virtuell assistent till coacher. En update

Det var i februari 2022 som jagpratade med Lovisa första gången. Då hade hon just startat företaget Lovanto tillsammans med sin man och planen var att de skulle vara virtuella assistenter till coacher. Den planen ligger fast.

Men det är annat som har förändrats under det här året. Vilka tjänster de erbjuder, att de utbildar andra virtuella assistenter, och att planen är att ännu mer kunna jobba platsoberoende.

Lovisa känner sig tryggare nu än när hon var anställd. Det går bra för företaget och Lovisa känner att hon utvecklats mycket under det här året. De satta ekonomiska målen har uppnåtts och livet känns bra även i övrigt.

Vi pratar om det där med att man kan komma på något, bara som en tanke, och senare finns det i världen för att man har skapat det. Hur fantastiskt det är och att man aldrig tröttnar på det.

Det var väldigt roligt att få en uppdatering och jag är så glad att Lovanto blomstrar!
Här hittar du hemsidan. Lovantos hemsida

Mitt första samtal med Lovisa hittar du här
Spotify
Podcaster